תקנון אתר

אתר זה, Yarokala.co.il (להלן "אתר") הינו בבעלות ומופעל על ידי Yarokale Ltd (להלן "Yarokala" או "אנחנו" או "אנחנו"). המונחים "אתה" ו"משתמש" כפי שהם משמשים כאן מתייחסים לכל האנשים ו/או הישויות הנכנסים לאתר מכל סיבה שהיא.

קבלת התנאים
על ידי שימוש באתר זה, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים ולהגבלות אלה, לכל החוקים והתקנות החלים, ומסכים שאתה אחראי לציות לכל החוקים המקומיים החלים. אם אינך מסכים לאף אחד מהתנאים הללו, נאסר עליך להשתמש או לגשת לאתר זה.

זכויות יוצרים וסימני מסחר
כל התכנים והחומרים הזמינים ב-Yarokala.co.il, לרבות אך לא רק טקסט, גרפיקה, שם אתר, קוד, תמונות וסמלי לוגו הם הקניין הרוחני של Yarokala Ltd, ומוגנים על ידי זכויות היוצרים והסימנים המסחריים החלים. שימוש לא מורשה בכל אחד מהחומרים עלול להפר חוקים כאלה.

אחריות המשתמש
המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לפעולות שלהם בעת השימוש באתר זה, לרבות כל תוכן שהם מעלים, מפרסמים או מעבירים בדרך אחרת דרך האתר. אסור למשתמשים לעסוק בכל פעילות המפרה זכויות של אחרים, כגון פרסום תוכן המפר כל זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט או זכות קניין רוחני אחרת של צד שלישי כלשהו.

פְּרָטִיוּת
הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. כדי להגן טוב יותר על זכויותיך, סיפקנו את מדיניות הפרטיות של Yarokala, אשר מסבירה את הנהלים שלנו ואת הבחירות שאתה יכול לעשות לגבי האופן שבו המידע שלך נאסף והשימוש בו. לקריאת מדיניות הפרטיות, לחץ כאן.

כתב ויתור
החומרים באתר של ירוקלה מסופקים 'כמות שהם'. ירוקל'ה אינה נותנת אחריות, מפורשת או משתמעת, ומבטלת בזאת את כל האחריות האחרות, לרבות ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאי סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות.

הגבלת אחריות
בשום מקרה ירוקלה או הספקים שלה לא יהיו אחראים לכל נזק (לרבות, ללא הגבלה, נזק בגין אובדן נתונים או רווח, או עקב הפרעה עסקית) הנובעים מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש בחומרים באתר האינטרנט של ירוקלה, גם אם לירוקלה או נציג מורשה של ירוקלה קיבלו הודעה בעל פה או בכתב על אפשרות לנזק כזה.

חוק מסדיר
תנאים והגבלות אלה נשלטים על פי חוקי ישראל ומתפרשים על פי חוקי ישראל ואתה נכנע באופן בלתי הפיך לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט באותו מקום.

שינויים בתנאים וההגבלות האלה
ירוקלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים והגבלות אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. על ידי שימוש באתר זה, אתה מסכים להיות כפוף לגרסה הנוכחית של תנאים והגבלות אלה.

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי תנאים והגבלות אלו, אנא צור איתנו קשר בכתובת [email protected].

שירותים לבחירה ☘️
בחרו את השירות הרצוי ☘️👇
ירוקלה | עושים סוף לכאב
בחרו את השירות הרצוי ☘️👇